Soundscapes i autentiske bygninger


Seminar 16. juni 2022: Lyd på museet. Mere information her.

I projektet samarbejder Struer Museum med Museum Midtjylland, Museum Skanderborg og CAVI, Aarhus Universitet om at udvikle anvendelsen og forståelsen af lyd inden for museumsformidling i autentiske bygninger. Hvert museum har kortlagt komplette historiske soundscapes til museernes tre autentiske bygninger, hvorefter forskere på Aarhus Universitet har designet og installeret dem i bygningerne. Lyden opfattes i projektet som immateriel kulturarv og fungerer således, at den bliver en integreret del af den oplevelse som museernes gæster oplever i de autentiske bygninger.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Deltagere:

Struer Museum (projektejer)

Frilandsmuseet Herning, Museum Midtjylland

Skanderborg Bunkerne, Museum Skanderborg

CAVI, Aarhus Universitet

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/