Modeljernbane 1952

Projektet går ud på at bygge en model af Struer Banegård anno 1952.

I 1860'erne var Struer udset til at blive hele Danmarks havn for den nye landbrugseksport til England. Havnen fra 1856 blev udvidet med et større bassin til dampskibe, og den lille ladeplads fik en stor flot station.

Struer blev ikke centrum for udlandshandlen, men flere strækninger kom til, og med jernbanen kom der fart i Struers udvikling fra Limfjordsflække til købstad. Omkring 1920 var distriktsbygningen i Jyllandsgade centrum for en tredjedel af det danske jernbanenet.

I 1952 var der et vældigt liv omkring jernbanen, og det er dette, vi forsøger at videregive til besøgende i dag. Det er en vigtig del af Struer og Vestjyllands historie.

Modellen bliver bygget i 1:87 og kan ses på første sal på Struer Museum.