Modelbanen

Struer Museum er sammen med en gruppe frivillige i gang med opbygningen af en model af Struers store jernbanemiljø med station, remiser, havn og spor. Modellen viser området, som det så ud i 1952, da damplokomotiverne stadig dominerede.

Har du lyst til at lime, lodde og bygge modeltog? Vi mødes torsdag i ulige uger kl. 19 til 22, og arbejder på det store projekt. Der er nok at gå i gang med, og vi vil gerne have flere med.

Modelbanen er udstillet på Struer Museum. Se mere på siden 'Særudstillinger' under fanen 'Udstillinger' her på denne hjemmeside.

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://www.instagram.com/explore/locations/4124272/struer-museum/
https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/